Politika privatnosti

Dragi korisnici,
Budući da zaštita Vaše privatnosti predstavlja najveću vrijednost za nas i u tom pogledu smo uložili ogromne napore kako bismo pružili svojim kupcima i posjetiocima sajta više od standardne zaštite njihovih podataka. Ovom politikom privatnosti Vas obavještavamo o detaljima obrade i zaštite Vaših ličnih podataka. Ova Politika privatnosti se odnosi na sve Vas koji komunicirate s BIOSTILE FOOD DOO kao potrošač, bilo da samo posjećujete naš sajt – Biostile.ba, bilo da na njemu kupujete robu ili ocjenjujete našu robu ili usluge.

Rukovalac obrade Vaših podataka
Rukovalac ličnih podataka koji se obrađuju putem našeg sajta je BIOSTILE DOO, Prnjavor, društvo sa ograničenom odgovornošću osnovano u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine, u Registar poslovnih subjekata Bosne i Hercegovine pod matičnim brojem 11222811, sa registrovanim sjedištem na adresi Ratkovac 17, Prnjavor.

Kako prikupljamo Vaše podatke?
Ova Politika privatnosti se odnosi na podatke o ličnosti koje sakupljamo od Vas ili o Vama, putem dole opisanih metoda (pogledajte odjeljak „kategorije podataka o ličnosti koje sakupljamo o Vama“) iz sljedećih izvora:
•Biostile stranica. Sajtovi usmjereni ka korisnicima kojim upravlja BIOSTILE DOO, uključujući sajtove koje mi uređujemo pod našim domenima /URL-ovima i mini-sajtove koje koristimo na društvenim mrežama trećih lica kao što je Facebook (dalje u tekstu „Veb sajtovi“).
•E-mail i druge elektronske poruke. Interakcije i elektronska komunikacija između Vas i Biostile-a.
•Biostile korisnički servis. Komunikacije sa našim kontakt centrom.
•Reklamne interakcije. Interakcije sa našim oglasnim porukama (npr. ako reagujete na neki od naših oglasa na veb sajtu treće strane, možemo dobiti informacije o toj interakciji).
•Podaci koje stvaramo. Tokom Vaših interakcija na sajtu, možemo da kreiramo podatke o Vama (npr. evidenciju Vaših pretraživanja i kupovina na Biostile.ba).
•Podaci dobijeni od trećih lica. Npr. društvene mreže trećih lica (Facebook, Google, Viber i sl.), istraživanje tržišta, agregatori podataka trećih lica, javni izvori i podaci dobijeni kada vršimo akviziciju drugih kompanija.
Kategorije podataka o ličnosti koje sakupljamo o Vama
U zavisnosti od toga kakvu interakciju imate sa Biostile.ba (putem interneta, van mreže, putem telefona itd.), sakupljamo različite vrste informacija od Vas:
•Vaše kontakt podatke. Ovo uključuje sve informacije koje nam dostavite, kao što su Vaše ime, prezime, adresa, e-mail adresa ili telefonski broj.
•Informacije o Vašim preferencijama u praćenju naše ponude. Informacije na osnovu kojih možemo da zaključimo šta Vas od robe koju prodajemo zanima.
•Informacije s računara/mobilnog uređaja. Bilo kakve informacije o računarskom sistemu ili drugom tehnološkom uređaju koje koristite za pristup našem veb sajtu, kao što je adresa Internet protokola (IP adresa) koja se koristi za povezivanje uređaja na Internet, tip operativnog sistema i tip pretraživača i verzija. Ako pristupite Biostile.ba sajtu putem mobilnog telefona, prikupljene informacije će također uključivati, tamo gdje je to dozvoljeno, jedinstveni ID uređaja, ID oglašavanja, geografsku lokaciju i druge podatke mobilnog uređaja.
•Kolačići. Podaci koji se prikupljaju putem kolačića u skladu sa odjeljkom o kolačićima.
•Istraživanje tržišta i povratne informacije potrošača. Sve informacije koje dobrovoljno dijelite sa nama o Vašem iskustvu korištenja naših proizvoda i usluga ili ocjene koje dajete proizvodu.
•Sadržaj koji kreira potrošač. Bilo koji sadržaj koji kreirate, a zatim ga dijelite sa nama na društvenim mrežama ili ako ga otpremite na naš veb sajt.
•Informacije o društvenim mrežama. Sve informacije koje javno dijelite na društvenim mrežama ili informacije koje su dio Vašeg javnog profila na društvenoj mreži (kao što je Facebook) i koje dozvolite društvenoj mreži da dijeli sa nama.
Pravna osnova i svrha obrade
Obradu Vaših ličnih podataka zasnivamo na sledećim pravnim osnovama:
•dali ste pristanak na obradu Vaših podataka u jednu ili više konkretnih svrha;
•obrada je potrebna za izvršavanje ugovora o prodaji robe putem našeg sajta u kojem ste ugovorna strana ili radi preduzimanja koraka, na Vaš zahtjev, a prije ili nakon zaključivanja ugovora ili ispunjenja ugovornih obaveza;
•obrada je potrebna radi usaglašavanja sa pravnim i zakonskim obavezama kojima podležemo;
•obrada je potrebna radi ostvarenja legitimnih interesa koje nastojimo da zaštitimo mi ili treća strana, osim kad nad takvim interesima pretežu Vaši interesi ili fundamentalna prava i slobode koja zahtjevaju zaštitu podataka o ličnosti.
Vaše lične podatke dostavljate na dobrovoljnoj osnovi, sem ukoliko obaveza prikupljanja nije predviđena kao naša zakonska obaveza. Nedostavljanje podataka o ličnosti može dovesti do eventualnih nepovoljnih aspekata za Vas kao korisnika, npr. nećete moći da primate određene servise, pogodnosti i usluge, ili nećete biti u mogućnosti da kupite robu putem našeg sajta ukoliko ne date neke neophodne podatke kao što je adresa na koju treba roba da Vam se pošalje.
Vaše podatke o ličnosti prevashodno obrađujemo kako bismo kreirali narudžbinu, sa Vama zaključili ugovor o prodaji koja se nudi putem Biostile.ba te Vam poslali e-mail kojim potvrđujemo Vašu narudžbinu, kao i da bismo sve obaveze iz spomenutog ugovora i Zakona o zaštiti potrošača izvršili (realizacija isporuke, naplata cijene i troškova, prijem i rješavanje reklamacija). Osnova za obradu podataka u ovom slučaju je ugovor koji zaključujemo sa Vama kao i Zakon o zaštiti potrošača.
Vaše kontakt podatke i podatke o Vašem ponašanju na Biostile.ba možemo koristiti radi direktnog marketinga, odnosno slanja ponuda i obavještenja o akcijama i pogodnostima koje možete ostvariti na našem sajtu. Navedene marketinške aktivnosti vršit će se putem e-maila ili telefona, tj. reklamni i promotivni materijal biće Vam poslan na dostavljenu adresu elektronske pošte, ostavljeni broj telefona, i/ili putem drugih dostupnih sredstava elektronske komunikacije. Osnova za obradu Vaših podataka u ovom slučaju je saglasnost koju dajete prijavljivanjem na našu Newsletter listu. Vašu saglasnost za prijem obavještenja o aktuelnoj ponudi i promocijama možete da opozovete u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka prije opoziva. Opoziv možete dati direktno u Newsletter e-mailu ili pak kroz Vaš nalog iz odjeljka „Privatnost“. Ukoliko opozovete pristanak, Vaše podatke više nećemo koristiti u ovu svrhu.
U određenim situacijama, osnova za obradu Vaših podataka je naš legitimni interes.
Nakon što Vaša narudžbina bude realizovana i nakon što preuzmete pošiljku, imat ćete mogućnost da ocijenite kupljeni proizvod putem linka iz e-maila koji Vam pošaljemo. Na taj način ćemo imati mogućnost da saznamo da li ste zadovoljni našim proizvodom, što nam je od velike pomoći pri unapređivanju našeg poslovanja i Vašeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste stupili u kontakt sa nama radi postupanja po različitim upitima, možemo obrađivati Vaše ime, prezime, broj telefona, e-mail kao i ostale informacije koje ste razmijenili sa nama, a koje su u vezi sa Vašim upitom. Podatke prikupljene na ovaj način možemo obrađivati u svrhe pružanja odgovora na Vaše upite, za potrebe prikupljanja statističkih podataka, te kako bismo unaprijedili naše poslovanje. Vaše podatke ćemo za potrebe statistike anonimizovati, tako da nijedan podatak ne može biti doveden u vezu sa konkretnim licem, odnosno Vama.
Ukoliko započnete proces kupovine nekog artikla na Biostile.ba, ali ga iz nekog razloga ne dovršite, nakon određenog vremenskog perioda ćemo Vam poslati e-mail sa linkom koji će Vas ponovo odvesti na Vašu korpu tako da možete nastaviti sa kupovinom tamo gdje ste stali. Osnova za obradu Vaših podataka u ovom slučaju je naš legitimni interes. Cilj nam je da Vam maksimalno olakšamo kupovinu na našem sajtu.
U skladu sa važećim zakonima, Vaše podatke o ličnosti koristimo u druge opšte poslovne svrhe kao što su održavanje Vašeg naloga, sprovođenje internih istraživanja ili istraživanja tržišta i mjerenje efikasnosti reklamnih kampanja.
Podatke na društvenim mrežama obrađuju uglavnom same društvene mreže, i u tom dijelu Biostile.ba ima ograničen uticaj.
Detaljnije informacije o obradi podataka od strane operatera platformi društvenih mreža i o mogućnostima prigovora možete pronaći u njihovim pravilima o zaštiti podataka.
Podatke prikupljene na društvenim mrežama obrađujemo u svrhu informisanja potrošača o aktuelnim promocijama i ponudama, a u cilju interakcije i unapređenja odnosa sa pratiocima.
Podatke prikupljene na društvenim mrežama na osnovu pristanka – komentare, video snimke, slike i lajkove objavljuju same društvene mreže. Biostile.ba ih ne dijeli sa trećim licima i zadržava pravo brisanja nezakonitih sadržaja, komentara mržnje i podataka koji predstavljaju krivično djelo.
S operaterom društvene mreže dijelom postoji odnos u skladu sa … Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (zajednička odgovornost).
Vaše podatke možemo otkriti trećim licima (i) kada to zahtjeva važeći zakon; (ii) kao odgovor na sudske postupke; (iii) u odgovoru na zahtjev nadležnog organa.
Vaši lični podaci će se čuvati u tajnosti. Koristit će se samo u svrhe za koje su preuzeti, ili ukoliko je potrebno radi našeg usaglašavanja sa zakonskim obavezama i obavezama revizije. Ukoliko utvrdimo da postoji nova svrha u koju bismo obrađivali Vaše podatke, mi ćemo Vas o tome blagovremeno obavijestiti.

Rokovi čuvanja i zadržavanje Vaših podataka o ličnosti
Vaše podatke o ličnosti ćemo koristiti samo onoliko koliko je potrebno da bi se zadovoljila svrha u koju su Vaši podaci o ličnosti prikupljeni (kako je opisano u odjeljku „Pravna osnova i svrha obrade“), ili onoliko koliko to zahtjeva važeći zakon. Za svrhe u kojima podatke prikupljamo kako bismo Vam pružili određene pogodnosti i usluge, Vaši podaci o ličnosti zadržavaju se do pet godina od datuma prikupljanja.
Kad se naš odnos završi gašenjem Vašeg naloga mi ćemo obrisati Vaše podatke o ličnosti, osim u slučaju da postoje zakonski zahtjevi za zadržavanje istih (npr. za potrebe oporezivanja, rješavanja reklamacija i sl.). Također, važeći zakonski propisi mogu zahtjevati od nas da zadržimo određene podatke o ličnosti tokom perioda od 10 godina nakon isteka relevantne poreske godine. Možemo zadržati i Vaše podatke o ličnosti nakon raskida ugovornog odnosa (ili deregistracije sa Biostile.ba) ako su Vaši podaci o ličnosti potrebni radi usaglašavanja sa drugim mjerodavnim zakonima ili ako su nam Vaši podaci o ličnosti potrebni za utvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahtjeva, samo kada je to neophodno. U mjeri u kojoj je to moguće, ograničit ćemo obradu Vaših podataka o ličnosti u te ograničene svrhe nakon završetka ugovornog odnosa. U svakom slučaju, nećemo čuvati Vaše podatke o ličnosti u periodu dužem nego što nam je to zaista neophodno.

Odavanje, čuvanje ili prijenos Vaših podataka o ličnosti trećim stranama
Koristimo odgovarajuće mjere (opisane ispod) kako bi Vaši podaci o ličnosti bili povjerljivi i sigurni. Međutim, imajte na umu da se ove zaštite ne odnose na informacije koje izaberete da dijelite u javnosti kao što su društvene mreže kao i aplikacije za razmjenu poruka.
Vaši podaci o ličnosti će biti obrađeni od strane naših ovlašćenih zaposlenih ili agenata i drugih pravnih lica sa kojima imamo zaključen ugovor, odnosno zaposlenih naših povezanih lica u zavisnosti od specifičnih namjena za koje su Vaši podaci o ličnosti prikupljeni (npr. naši zaposleni zaduženi za pitanja potrošača imat će pristup takvoj evidenciji).
Mjere koje se preduzimaju u operativnim okruženjima. Mi Vaše podatke o ličnosti čuvamo u operativnim okruženjima koja koriste mjere zaštite kako bi spriječile neovlašćeni pristup. Prenošenje informacija putem interneta nažalost nije potpuno sigurno i iako ćemo se maksimalno potruditi da zaštitimo Vaše podatke o ličnosti, ne možemo da garantujemo sigurnost podataka tokom prijenosa preko našeg Veb sajta.

Mjere koje očekujemo od Vas. Važna je također i Vaša uloga u održavanju Vaših podataka bezbjednim i sigurnim. Kada pravite nalog na Biostile.ba, obavezno odaberite sigurnu lozinku za nalog i nikada ne otkrivajte svoju lozinku nikome. Vi ste odgovorni za čuvanje svoje lozinke kao povjerljive i za svaku upotrebu Vašeg naloga. Ako koristite dijeljeni ili javni računar, nikada ne birajte opciju da se sačuva Vaš e-mail i/ili lozinka i ne zaboravite da se odjavite sa svog naloga svaki put kad završite rad na računaru. Također bi trebalo da koristite sve postavke privatnosti ili kontrole koje Vam pružamo na našem veb sajtu.
Pored povezanih pravnih lica sa BIOSTILE DOO, Vaše podatke o ličnosti dijelimo sa sledećim grupama lica:
•Treće strane – primaoci ličnih podataka. Biostile.ba Vas upoznaje sa činjenicom da Vaše lične podatke može prenijeti – u saglasnosti sa mjerodavnim propisima o zaštiti podataka, a prije svega u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti – organima koji sprovode zakone, podzakonske propise i druge imperativne akte, državnim organima, pravnim savjetnicima ili eksternim konsultantima.
U određenim slučajevima, kada je to neophodno radi ostvarenja svrha navedenih u ovoj Politici privatnosti, Vašim ličnim podacima mogu pristupiti i mogu ih koristiti i povezana društva Biostile.ba, a koja Biostile.ba pružaju određenu poslovnu i operativnu podršku i sa kojima Biostile.ba ima zaključen ugovor. Pored toga, Biostile.ba može, radi ostvarenja navedenih svrha obrade, Vaše lične podatke dostaviti (odnosno omogućiti pristup) trećim licima koja će te lične podatke obrađivati isključivo kao tzv. obrađivači podataka, a sve isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i u okviru instrukcija danih od strane Biostile.ba.
•Davaoci usluga. Ovo su vanjske kompanije koje koristimo da nam pomognu da vodimo naše poslovanje (npr. ustupanje Vašeg telefonskog broja kurirskoj službi kako bi Vam poslala poruku neposredno prije dolaska na Vašu adresu, rad na veb sajtu, usluge podrške, promocije, razvoj veb sajta, itd.). Davaoci usluga i njihovo izabrano osoblje mogu da pristupaju i koriste Vaše podatke o ličnosti u naše ime za određene zadatke koji su od njih zatraženi, na osnovu naših uputstava i obavezni su da čuvaju Vaše podatke o ličnosti. Možete zatražiti spisak davalaca usluga koji obrađuju Vaše podatke o ličnosti.
•Prijenos podataka u druge zemlje. U slučaju prenosa ličnih podataka van teritorije Bosne i Hercegovine, Biostile.ba će postupati u potpunosti u skladu sa pravilima za prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a imajući u vidu da li je ciljna destinacija prenosa podataka država potpisnica Konvencije Savjeta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka („Konvencija“) ili ne. Vaši podaci o ličnosti biće preneseni u Republiku Hrvatsku i Holandiju i to isključivo pravnim licima koji nam pružaju usluge i sa kojima imamo zaključen ugovor o obradi podataka.

Vaša prava i kako možete da ih iskoristite
U skladu sa uslovima i u mjeri predviđenoj Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo (i) da tražite informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, tražite pristup tim podacima, kao i zakonom predviđene informacije u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti, (ii) da tražite ispravku ili dopunu Vaših podataka o ličnosti ukoliko su isti netačni ili nepotpuni, (iii) da tražite brisanje Vaših podataka o ličnosti, (iv) da tražite ograničavanje obrade Vaših podataka o ličnosti ukoliko osporavate tačnost podataka koje obrađujemo o Vama, ukoliko smatrate da je obrada nezakonita, ili ukoliko nam više Vaši podaci nisu potrebni ili ih Vi zahtijevate u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane nekog pravnog zahtjeva ili ukoliko ste podnijeli prigovor na obradu (v) da tražite da Vaše podatke o ličnosti, koje ste nam prethodno dostavili u strukturiranom, uobičajeno korištenom i elektronski čitljivom obliku, prenesemo drugom rukovaocu, (vi) da prigovorite obradi Vaših podataka o ličnosti koja se vrši u cilju ostvarivanja naših legitimnih interesa (vii) da se na Vas ne primjenjuje odluka donijeta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i tzv. profiliranje.
Ako ste dali pristanak na obradu Vaših podataka o ličnosti, imate pravo da dati pristanak opozovete u bilo kom trenutku, sa dejstvom za ubuduće. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade podatka o ličnosti koja je vršena na osnovu pristanka prije opoziva. Nakon opoziva pristanka obustavit ćemo obradu odnosnih podataka o ličnosti, osim ukoliko postoji neka druga osnova za obradu tih podataka o ličnosti.
Imajte u vidu da, u određenim okolnostima, nećemo moći da obrišemo vaše podatke o ličnosti bez istovremenog brisanja vašeg korisničkog naloga. Možda ćemo morati da zadržimo neke od vaših podataka o ličnosti nakon što tražite brisanje, da bismo ispunili naše pravne ili ugovorne obaveze.
Naš veb sajt ima posebnu funkciju pomoću koje možete pregledati i urediti podatke o ličnosti koje ste dostavili. Imajte na umu da od naših registrovanih potrošača zahtijevamo da potvrde svoj identitet (npr. e-mail adresu, lozinku) prije nego što pristupe ili izmjene informacije o svom nalogu ukoliko postoje nalozi potrošača u okviru naših veb sajtova. Ovo pomaže u sprečavanju neovlašćenog pristupa korisničkom nalogu.
Kako biste iskoristili svoja prava ili podnijeli prigovor na način na koji se Vaši lični podaci obrađuju, kontaktirajte nas na info@biostile.ba. Vaš zahtjev u vezi sa korištenjem prava u vezi sa Vašim ličnim podacima pošaljite sa jasnom naznakom: kojim Vašim podacima o ličnosti želite da izvršite pristup i uvid, koje Vaše lične podatke želite da dopunite, ispravite ili izbrišete, prenesete, odnosno obradi kojih Vaših ličnih podataka prigovarate i iz kojih razloga. Ako zahtjev podnosi neko lice u Vaše ime, a Vi ne dostavite dokaze da je zahtjev zakonito podnet u Vaše ime, zahtjev će biti odbijen. Ukoliko ovakav zahtjev šaljete poštom na našu adresu, neophodno je da taj zahtjev bude potpisan i datiran. Biostile.ba će izaći u susret Vašem zahtjevu što je prije moguće, a svakako u okviru rokova predviđenih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, i poslati Vam odgovarajuće obavještenje.
U slučaju prigovora na obradu Vaših podataka o ličnosti, imate i pravo da uložite pritužbu nadležnom nadzornom organu i tužbu nadležnom sudu.

Bezbjednost ličnih podataka
Vaše lične podatke čuvamo u bezbjednom okruženju. Poduzimamo odgovarajuće mjere bezbjednosti kako bismo zaštitili Vaše lične podatke i informacije od neovlašćenog pristupa, korištenja, gubitka ili objavljivanja. Ovi sistemi i mjere se redovno testiraju i ažuriraju ukoliko je potrebno.
Uzimajući u obzir nivo tehnoloških dostignuća i troškove njihove primjene, prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, prilikom obrade Vaših podataka:
•primjenjujemo odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mjere, kao što je pseudonimizacija, kako bi obezbjedili djelotvornu zaštitu Vaših podataka o ličnosti,
•primjenjujemo neophodne mehanizme zaštite u toku obrade, kako bi se ispunili uslovi za obradu Vaših podataka i zaštitili Vaša prava.
Ovim putem Vas obavještavamo da stalnom primjenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mjera obezbjeđujemo da se uvijek obrađuju samo oni Vaši podaci o ličnosti koji su neophodni za ostvarivanje svake pojedinačne svrhe obrade. Ta se obaveza primjenjuje u odnosu na broj prikupljenih podataka, obim njihove obrade, rok njihovog pohranjivanja i njihovu dostupnost.
Ipak, prijenos informacija putem Interneta nikada nije u potpunosti bezbjedan, pa iako se trudimo da zaštitimo lične podatke, ne možemo garantovati sigurnost informacija prenesenih putem Platforme.

Vaši izbori o tome kako koristimo i otkrivamo Vaše podatke
Trudimo se da Vam ponudimo izbore u vezi sa podacima o ličnosti koje nam dostavljate. Slijedeći mehanizmi pružaju Vam kontrolu nad Vašim podacima:
Kolačići i slične tehnologije. Upravljate Vašom saglasnošću putem (i) našeg rešenja za upravljanje saglasnošću ili (ii) Vašeg pretraživača kako biste odbili kolačiće i slične tehnologije. Pogledajte odjeljak „Kolačići i slične tehnologije“.
Kako biste se odjavili od marketinških komunikacija koje je poslao bilo koji medij, uključujući i društvene mreže, to možete uraditi direktno kroz marketinške e-mailove, kroz Vaš nalog (odjeljak „Privatnost”), za neregistrirane korisnike preko linka u podnožju „Podešavanje privatnosti“ ili u krajnjem slučaju pozivom našoj podršci.

Kolačići/slične tehnologije
Kolačići (Cookies) predstavljaju male tekstualne datoteke koje se uobičajeno skladište na računaru ili drugom uređaju korisnika koji upotrebljava za pristup internetu i služe najrazličitijim namjenama. Kolačići na osnovu zabilježenih informacija poput ID uređaja „pamte” da je određeni korisnik pristupio određenom sadržaju na internetu. Kolačići uobičajeno ne vode ka otkrivanju identiteta konkretnog korisnika, te je u tom slučaju njihovo korištenje dozvoljeno pod uslovom da je korisniku dato jasno i potpuno obavještenje o svrsi prikupljanja i obrade podataka u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, i pod uslovom da mu je pružena prilika da takvu obradu odbije. Takvo obavještenje je dostupno na popup-u u dnu ekrana koji je vidljiv prilikom dolaska na Internet stranicu Biostile.ba.
Kolačići se najčešće koriste za omogućivanje pravilnog korištenja stranice, pamćenje preferencija na stranici, bilježenja informacija o sadržaju kojem se pristupalo radi preporučivanja sadržaja koji više odgovara preferencijama korisnika, ali i za potrebe statističke analize.
U funkcionisanju internet stranica rukovaoca najčešće su slijedeće vrste Kolačića:
•Kolačići koji su neophodni za funkcionisanje internet stranice (Necessary Cookies), koji pomažu da internet stranica bude upotrebljiva, omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija na stranici i pristup bezbjednim oblastima veb sajta. Uklanjanje ovakvih Kolačića dovodi do nemogućnosti korištenja internet stranice ili pojedinih njenih dijelova na pravilan način;
•Statistički Kolačići, koji pomažu vlasnicima internet stranice da razumiju interakciju posjetilaca sa internet stranicom anonimnim sakupljanjem informacija koje se potom analiziraju, a nakon toga se kao rezultat te analize pravi statistički izvještaj;
•Marketinški Kolačići (Marketing Cookies), koji se koriste za bilježenje navika posjetilaca na internet stranicama radi prikaza personalizovanih sadržaja.
Što se tiče marketinških kolačića oni nekada mogu da potiču i od treće strane, tzv. third party cookies. Biostile.ba ustupa oglasni prostor na svojoj internet stranici, kao i internet stranicama i aplikacijama povezanih lica za postavljanje oglasnih poruka trećih lica. Te oglasne poruke mogu da sadrže i kolačiće ili slične tehnologije trećih strana.
Upravljanje kolačićima, uključujući i njihovo uklanjanje, je moguće putem promjene podešavanja u internet pretraživaču (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer itd.), što omogućavaju gotovo svi današnji Internet pretraživači. Isključivanje pojedinih grupa kolačića (osim neophodnih) je moguće registrovanim korisnicima kroz Vaš nalog, u odjeljku „Privatnost”, a neregistriranim korisnicima klikom na link u podnožju „Podešavanje privatnosti”.

Linkovi
Na internet stranici naše platforme mogu se nalaziti linkovi koji vode ka drugim internet stranicama koje nisu pokrivene ovom Politikom. Ako pristupate drugim internet stranicama korištenjem obezbjeđenih veza, operateri tih internet stranica će moći da prikupljaju informacije od Vas koje će oni koristiti u skladu sa svojim politikama privatnosti, a koje se mogu razlikovati od naše. Mi u tom slučaju ne snosimo odgovornost za podatke koje prikupljaju druge internet stranice.

Promjena važeće politike privatnosti
Ukoliko se ukaže potreba za nekom izmjenom važeće Politike privatnosti, o tome ćemo Vas adekvatno obavijestiti.

Kontaktirajte nas
Biostile.rs posvećeno štiti Vašu privatnost. Ukoliko imate bilo kakvo pitanje u vezi sa ovom Politikom privatnosti, našim postupcima u vezi sa obradom Vaših podatka o ličnosti, nekim Vašim pravom ili bilo koji dio ove Politike Vam nije razumljiv, molimo Vas da nam se obratite na e-mail adresu info@biostile.ba. Mi ćemo istražiti svaku Vašu žalbu i blagovremeno Vam odgovoriti. Ova Politika važi za sve stranice na sajtu Biostile.ba.

Obavještenje o obradi podataka o ličnosti za učesnike u projektu Tvoja Radnja
Rukovalac obrade Vaših podataka
Rukovalac Vaših ličnih podataka je BIOSTILE DOO, društvo sa ograničenom odgovornošću osnovano u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine, registrovano u Registru privrednih subjekata Bosne i Hercegovine pod matičnim brojem 11222811, sa registrovanim sjedištem na adresi Ratkovac br 17, Prnjavor.

Kako prikupljamo Vaše podatke?
Vaše podatke ćemo prikupiti onog trenutka kada nam pošaljete popunjeni formular za učestvovanje u projektu „Tvoja radnja“ koja sadrži Vaše lične podatke.

Kategorije podataka o ličnosti koje sakupljamo o Vama
Podaci koje od vas prikupljamo su: ime i prezime, e-mail i telefon osobe koja će biti navedena kao kontakt osoba u formularu. Osim ovih podataka možemo obrađivati i sve druge podatke o ličnosti koje nam ostavite u formularu ili popratnoj dokumentaciji kojom se predstavljate u projektu „Tvoja radnja“.

Pravna osnova i svrha obrade
Obradu Vaših ličnih podataka zasnivamo na Vašoj saglasnosti. Smatrat ćemo da ste saglasni sa obradom podataka kako je navedeno u ovom obavještenju ukoliko nam dostavite popunjen formular i dokumentaciju koji sadrže neke lične podatke.
Lične podatke dostavljate na dobrovoljnoj osnovi. Nedostavljanje podataka o ličnosti Vas onemogućava da učestvujete u projektu „Tvoja radnja“.
Vaše podatke o ličnosti ćemo koristiti isključivo u slijedeće svrhe: realizacija projekta „Tvoja radnja“, proces selekcije učesnika, kontaktiranje radi potencijalne saradnje i realizacija poslovne saradnje između Biostile.ba i Vas.

Rokovi čuvanja i zadržavanje Vaših podataka o ličnosti
Vaše podatke o ličnosti ćemo koristiti samo onoliko koliko je potrebno da bi se zadovoljila svrha u koju su vaši podaci o ličnosti prikupljeni (kako je opisano u odjeljku „Pravna osnova i svrha obrade“), ili onoliko koliko to zahtjeva važeći zakon.

Odavanje, čuvanje ili prijenos Vaših podataka o ličnosti trećim stranama
Vaši podaci o ličnosti će biti obrađeni od strane naših ovlašćenih zaposlenih ili pravnih lica sa kojima imamo zaključen ugovor o obradi podataka.
Vaše podatke o ličnosti čuvamo u operativnim okruženjima koja koriste mjere zaštite kako bi spriječile neovlašćeni pristup.
Pored povezanih pravnih lica sa BIOSTILE DOO, Vaše podatke o ličnosti dijelimo sa sledećim grupama lica:
Treće strane – primaoci ličnih podataka – Biostile.ba Vas upoznaje sa činjenicom da Vaše lične podatke može prenijeti – u saglasnosti sa mjerodavnim propisima o zaštiti podataka, a prije svega u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti – organima koji sprovode zakone, podzakonske propise i druge imperativne akte, državnim organima, pravnim savjetnicima ili eksternim konsultantima.
U određenim slučajevima, kada je to neophodno radi ostvarenja svrha navedenih u ovom Obavještenju, Vašim ličnim podacima mogu pristupiti i mogu ih koristiti i povezana društva Biostile.ba, a koja Biostile.ba-u pružaju određenu poslovnu i operativnu podršku i sa kojima Biostile.ba ima zaključen ugovor. Pored toga, Biostile.ba može, radi ostvarenja navedenih svrha obrade, Vaše lične podatke dostaviti (odnosno omogućiti pristup) trećim licima koja će te lične podatke obrađivati isključivo kao tzv. obrađivači podataka, a u svemu isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i u okviru instrukcija danih od strane Biostile.ba.
Davaoci usluga. Ovo su eksterne kompanije koje koristimo da nam pomognu da vodimo naše poslovanje. Davaoci usluga i njihovo izabrano osoblje mogu da pristupaju i koriste vaše podatke o ličnosti u naše ime za određene zadatke koji su od njih zatraženi, na osnovu naših uputstava i obavezni su da čuvaju vaše podatke o ličnosti. Možete zatražiti spisak davalaca usluga koji obrađuju Vaše podatke o ličnosti.
Prijenos podataka u druge zemlje. U slučaju prijenosa ličnih podataka van teritorije Bosne i Hercegovine, Biostile.ba će postupati u potpunosti u skladu sa pravilima za prijenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a imajući u vidu da li je ciljna destinacija prijenosa podataka država potpisnica Konvencije Savjeta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka („Konvencija“) ili ne. Vaši podaci o ličnosti biće preneseni u Republiku Hrvatsku i Holandiju i to isključivo pravnim licima koji nam pružaju usluge koji obezbjeđuju adekvatan nivo bezbjednosti. Navedene države nalaze se na listi država koje su članice Konvencije Savjeta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka.

Vaša prava i kako možete da ih iskoristite
U skladu sa uslovima i u mjeri predviđenoj Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo (i) da tražite informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, tražite pristup tim podacima, kao i zakonom predviđene informacije u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti, (ii) da tražite ispravku ili dopunu Vaših podataka o ličnosti ukoliko su isti netačni ili nepotpuni, (iii) da tražite brisanje Vaših podataka o ličnosti, (iv) da tražite ograničavanje obrade Vaših podataka o ličnosti ukoliko osporavate tačnost podataka koje obrađujemo o Vama, ukoliko smatrate da je obrada nezakonita, ili ukoliko nam više Vaši podaci nisu potrebni ali ih vi zahtijevate u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane nekog pravnog zahtjeva ili ukoliko ste podnijeli prigovor na obradu (v) da tražite da Vaše podatke o ličnosti, koje ste nam prethodno dostavili u strukturiranom, uobičajeno korištenom i elektronski čitljivom obliku, prenesemo drugom rukovaocu, (vi) da prigovorite obradi Vaših podataka o ličnosti koja se vrši u cilju ostvarivanja naših legitimnih interesa (vii) da se na Vas ne primjenjuje odluka donešena isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i tzv. profiliranje.
Budući da ste dostavljanjem popunjenog formulara i prateće dokumentacije u kojoj se nalaze lični podaci pristali na obradu podataka, imate pravo i da dati pristanak opozovete u bilo kom trenutku, sa dejstvom za ubuduće. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade podatka o ličnosti koja je vršena na osnovu pristanka prije opoziva. Nakon opoziva pristanka obustavit ćemo obradu odnosnih podataka o ličnosti, osim ukoliko postoji neki druga osnova za obradu tih podataka o ličnosti.
Imajte u vidu da, ukoliko tražite brisanje Vaših podataka, više nećete biti u mogućnosti da budete dio projekta Tvoja radnja. Davanje predmetnih podataka o ličnosti je neophodan uslov za učestvovanje u projektu „Tvoja radnja“ i uslov za kasnije zaključenje ugovora sa kompanijom BIOSTILE DOO
Kako biste iskoristili svoja prava ili podnijeli prigovor na način na koji se Vaši lični podaci obrađuju, kontaktirajte nas na e-mail info@biostile.ba.
U slučaju prigovora na obradu Vaših podataka o ličnosti, imate i pravo da uložite pritužbu nadležnom nadzornom organu za zaštitu podataka kao i tužbu nadležnom sudu.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI I ZAŠTITA POVJERLJIVIH PODATAKA
U ime BIOSTILE DOO, prodajno mjesto biostile.ba obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni BIOSTILE DOO, prodajno mjesto biostile.ba (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
„Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, povjerljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptiranoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.“